Komunikat

Od 01.01.2020 r. wpłaty podatków PIT, CIT, VAT dokunujemy wyłącznie za pomocą indywidualnego rachunku podatkowego ( mikrorachunek podatkowy ).

Indywidualny numer rachunku podatkowego można wygenerować na stronie internetowej : Mikrorachunek podatkowy

lub w siedzibie dowolnego Urzędu Skarbowego.

Jednocześnie przypominamy, że wszystkie transakcje zaplanowane do Urzędu Skarbowego z datą płatności po 31.12.2019 r. ( w ramach podatków PIT/CIT/VAT )

nie będą mogły być realizowane na dotychczasowe konta Urzędów Skarbowych.

Oznacza to, że przelewy wprowadzone do systemu bankowości elektronicznej na dotychczasowe rachunki bankowe ( urzędów skarbowych ),

z datą realizacji od 01.01.2020 r. nie zostaną przez Bank zrealizowane.

W przypadku zaplanowanych płatności z datą przypadającą na rok 2020 konieczne będzie ponowne zlecenie tych płatności.


Więcej informacji mogą Państwo przeczytać na naszej stronie internetowej bszambrow.pl

Komunikat

Szanowni Państwo

W ramach mechanizmu silnego uwierzytelnienia ( SCA - Strong customer authentication ) zalogowanie się na konto w usłudze bankowości elektronicznej

co 90 dni, będzie wymagało dodatkowego potwierdzenia kodem uwierzytelniającym otrzymanym w postaci SMS.

Silne uwierzytelnianie będzie wymagane także podczas przeglądania historii rachunku starszej niż 90 dni oraz podczas pobierania wyciągów.


Klientów, którzy obecnie nie korzystają z żadnych form kodów autoryzacyjnych prosimy o zgłaszanie się do placówek Banku, w którym prowadzony jest

Państwa rachunek w celu aktywacji dodatkowej usługi autoryzacyjnej. Powyższa zmiana podyktowana jest wdrożeniem PSD2 - dyrektywy

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 roku (PSD2) w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego.


Wszystkich klientów, którzy dotychczas posługują się kodami z karty zdrapek, w związku z wdrożeniem mechanizmu silnego uwierzytelnienia ( SCA )

w ramach tej Dyrektywy zapraszamy do zmiany formy autoryzacji transakcji internetowych na wiadomości SMS na wskazany przez

klienta numer telefonu komórkowego. W związku z tym, zamówienia nowych kart kodów jednorazowych nie będzie realizowane przez Bank. Wobec tego została

zablokowana opcja w bankowości elektronicznej pozwalająca na wygenerowanie nowego zamówienia kart kodów papierowych.


Więcej informacji mogą Państwo przeczytać na naszej stronie internetowej www.bszambrow.pl w zakładce aktualności PSD2.


Przed zalogowaniem
 • Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia
  1. Czy adres rozpoczyna się od "https://" ?
  2. Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
 • Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce)
  1. Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu)
  2. Czy certyfikat jest ważny?
 • Film na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj
Bezpieczeństwo
 • Chroń swoje hasła!
 • Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych;
 • Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł;
 • Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję;
 • Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu;
 • Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony;
 • Zawsze aktualizuj oprogramowanie antywirusowe i systemowe
 • Więcej na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj