Logo
K O M U N I K A T

Szanowni Państwo

Nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci przenosi ustalanie uprawnień do świadczenia wychowawczego

oraz jego wypłatę z gmin do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wiąże się to z koniecznością zmiany sposobu przekazywania wniosków z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej do ZUS.


W związku z powyższym informujemy, że złożenie wniosku Świadczenie wychowawcze 500+ za pomocą systemu eBankNet

będzie możliwe do godziny 23:00 w dniu 31 grudnia 2021 r.


Natomiast od 1 stycznia 2022 r. do lutego 2022 r. wnioski na okres świadczeniowy, który trwa do 31 maja 2022 r.

będzie mozna złożyć wyłącznie elektronicznie, za pomocą :

- Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

- Portalu Emp@tia


Przypominamy, że jeśli wniosek o świadczenie na okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. został złożony w 2021 r.

w gminie, nie ma potrzeby składania go ponownie.


Wznowienie możliwości złożenia wniosku poprzez system eBankNet nastąpi w lutym 2022 r.


Więcej informacji na www.zus.pl

MojeID czyli zakładamy Profil Zaufany

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, iż za pośrednictwem bankowości internetowej Banku Spółdzielczego w Zambrowie - eBankNet

można założyć Profil Zaufany. Instrukcja wraz z niezbędnymi informacjami znajduje się na naszej stronie www.bszambrow.pl

Wnioski Rodzina 500+ oraz Wyprawka 300+

Szanowni Państwo

za pośrednictwem bankowości internetowej Banku Spółdzielczego w Zambrowie - eBankNet

można składać wnioski Rodzina 500+ oraz Wyprawka 300+.

Należy wybrać z górnego menu [ Wnioski ], a następnie z lewej strony [ Wnioski eximee ]

Podatek, danina solidarnościowa

Szanowni Państwo

za pośrednictwem bankowości internetowej Banku Spółdzielczego w Zambrowie - eBankNet

można składać deklaracje podatku solidarnościowego wybierając z rozwijanej listy symbol DSF-1

oraz docelowy Urząd Skarbowy a nie na mikrorachunek !

Tarcza Finansowa PFR

Od 13.05.2020 r. możecie Państwo, za pośrednictwem bankowości internetowej Banku Spółdzielczego w Zambrowie

( eBankNet i eCorpoNet ), złożyć wniosek w programie Tarcza Finansowa PFR.

To program pomocowy dla mikro, małych i średnich oraz dużych firm, których sytuacja finansowa pogorszyła się

w związku z epidemią koronawirusa. Wnioski o finansowanie w postaci częściowo bezzwrotnych subwencji

w przypadku mikrofirm oraz małych i średnich firm można złożyć poprzez system bankowości internetowej naszego Banku.

W przypadku dużych firm wnioski o finansowanie można złożyć bezpośrednio w PFR na stronie : www.pfr.pl

Wiecej informacji na stronie www.bszambrow.pl

Komunikat

Szanowni Państwo

W ramach mechanizmu silnego uwierzytelnienia ( SCA - Strong customer authentication ) zalogowanie się na konto w usłudze bankowości elektronicznej

co 90 dni, będzie wymagało dodatkowego potwierdzenia kodem uwierzytelniającym otrzymanym w postaci SMS.

Silne uwierzytelnianie będzie wymagane także podczas przeglądania historii rachunku starszej niż 90 dni oraz podczas pobierania wyciągów.


Klientów, którzy obecnie nie korzystają z żadnych form kodów autoryzacyjnych prosimy o zgłaszanie się do placówek Banku, w którym prowadzony jest

Państwa rachunek w celu aktywacji dodatkowej usługi autoryzacyjnej. Powyższa zmiana podyktowana jest wdrożeniem PSD2 - dyrektywy

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 roku (PSD2) w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego.


Wszystkich klientów, którzy dotychczas posługują się kodami z karty zdrapek, w związku z wdrożeniem mechanizmu silnego uwierzytelnienia ( SCA )

w ramach tej Dyrektywy zapraszamy do zmiany formy autoryzacji transakcji internetowych na wiadomości SMS na wskazany przez

klienta numer telefonu komórkowego. W związku z tym, zamówienia nowych kart kodów jednorazowych nie będzie realizowane przez Bank. Wobec tego została

zablokowana opcja w bankowości elektronicznej pozwalająca na wygenerowanie nowego zamówienia kart kodów papierowych.

Więcej informacji mogą Państwo przeczytać na naszej stronie internetowej www.bszambrow.pl w zakładce aktualności PSD2.


Przed zalogowaniem
 • Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia
  1. Czy adres rozpoczyna się od "https://" ?
  2. Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
 • Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce)
  1. Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu)
  2. Czy certyfikat jest ważny?
 • Film na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj
Bezpieczeństwo
 • Chroń swoje hasła!
 • Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych;
 • Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł;
 • Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję;
 • Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu;
 • Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony;
 • Zawsze aktualizuj oprogramowanie antywirusowe i systemowe
 • Więcej na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj